ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 17-12-2018
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 47447

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ
                                          Τ....................................................................................

 

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 21-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 62 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 404/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», καθώς και της υπ’ αριθ. 405/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», λόγω μη ανάρτησης των Πρωτογενών & Εγκεκριμένων Αιτημάτων στο ΚΗΜΔΗΣ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 335/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 450.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 338/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 348.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 395/2018 απόφασης Ο.Ε., περί επικύρωσης των υπ’ αριθμ. 45708/ 6-12-2018 1ου Πρακτικού & 46154/10-12-2018 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.: 18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), λόγω συμμόρφωσης στην υπ’ αριθ.1114/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Συμμόρφωση στην υπ’ αριθ.1114/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, ως εξής:
Τροποποίηση του υπ’ αριθ.2.2.6.5. όρου της Διακήρυξης Δημάρχου & Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.:18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                              Άνω Λιόσια 19-12-2018
                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 47809

 

                                                                       Π Ρ Ο Σ
                                    Τ....................................................................................

 

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 19-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 62 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Παράταση της από 15-12-2017 (Α.Π. 65456) Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Εταιρείας με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Κ.Σ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016), το αργότερο μέχρι την 31-12-2019.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

 

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση Ο.Ε. και στη συνέχεια να σταλεί η απόφαση Ο.Ε. στη Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ προκειμένου να δοθεί το γρηγορότερο η έγκριση για παράταση της σύμβασης που αφορά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση Δ.Σ. Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό.

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                (Ως προς τη διόρθωση 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                       του 4ου θέματος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                    Άνω Λιόσια 13-12-2018
                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 46787

 

                                                                      Π Ρ Ο Σ
                                      Τ....................................................................................

 

                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 17-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 61 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και εργαζομένων του Δήμου για την παροχή γάλακτος και ειδών ατομικής προστασίας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα Αγγελική Χαροκόπου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του ΣτΕ, αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθ. 249/18 αποφάσεως της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αλλά και της σιωπηράς απορρίψεως της διοικητικής προσφυγής κατά της ίδιας ως άνω πράξεως, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116β ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 98/2018, προϋπολογισμού 2.159.000,00 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 46194/ 10-12-2018 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
4. Επικύρωση ή μη του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής  Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπ/νου του Φ.Π.Α., που αφορά στην βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» Α.Μ.: 25/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ 44555/29-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Κατακύρωση η μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 185/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 700.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθ.46446/11-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 335/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 450.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΣΤΟ Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 338/2018 Τ.Υ., προϋπολογισμού 348.440,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» Α.Μ.: 251/2018 Τ.Υ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                     Άνω Λιόσια 10-12-2018
                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 46251

 

                                                                        Π Ρ Ο Σ
                                     Τ....................................................................................

 

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 14-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 60 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε Α.ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 250/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ. 45651/6-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
2. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Α.Μ.: 212/2018 Τ.Υ., δυνάμει του υπ’ αριθ 45653/6-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
3. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 227/2017 Τ.Υ., προϋπολογισμού 297.600,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ 45610/6-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
4. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ» Α.Μ.:214/2018, προϋπολογισμού 310.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ 46155/10-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 312/2018 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 71.471,05€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 45708/6-12-2018 1ου Πρακτικού & 46154/10-12-2018 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.: 18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 45187/4-12-2018 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» Α.Μ.: 115/2018, προϋπολογισμού 123.950,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Ακύρωση των υπ’ αριθ.20270/15-6-2018 & 20334/18-6-2018 Συμβάσεων που αφορούν στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016), Α.Μ.: ΤΕΒΑ 2/2016 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), λόγω λήξεως συμβατικού χρόνου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           (Ως προς την προσθήκη ενός θέματος)
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια 3-12-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 44864


                                                                                    Π Ρ Ο Σ
                                                 Τ....................................................................................

 

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 7-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 59 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  το παρακάτω θέμα:
1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019, μετά από την προσαρμογή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 12-12-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                  Άνω Λιόσια 30-11-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 44716
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


                                                                                 Π Ρ Ο Σ
                                            Τ....................................................................................

 

                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

         Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 4-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 58 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», Α.Μ.: 90Α/18, προϋπολογισμού μελέτης: 2.976.021,81 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
2. Επικύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 36.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ