ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 07-12-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ethno

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                              Φυλή, 03-12-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 45060
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

 

                                                                                                                                              ΠΡΟΣ
                                                                                                                                     Μέλη Συμβουλίου
                                                                                                                             Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                12ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

    Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Ενημέρωση για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

 

                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                                   της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

                                                                                                                                 ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ