Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στο Δήμο Φυλής για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών

Uncategorised
Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στο Δήμο Φυλής για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών
 
Η δημοτική αρχή αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο που οφείλει να αναλάβει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των μετακινήσεων των δημοτών, πραγματοποιεί διεξαγωγή ερευνών για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας.
Για την υλοποίησης της δημοτικής συγκοινωνίας στο Δήμο μας, κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των δημοτών μας απαντώντας σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησής τους.
Η έρευνα αφορά σε μετακινούμενους δημότες με όλα τα μέσα (ΙΧ, Ταξί, Λεωφορεία, κλπ) για όλους τους σκοπούς μετακίνησης (εργασία, εκπαίδευση, κλπ) και απευθύνεται όλη την ηλικιακή πυραμίδα
Η οργάνωση και η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου δικτύου δημοτικών λεωφορειακών γραμμών θα εξασφαλίσει την εξάπλωση της δημοτικής συγκοινωνίας σε κάθε γειτονιά
 
 
Αποστολή ερωτηματολογίων στο e-mail  του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣgd@fyli.gr