Νηπιαγωγεία Δήμου ΦΥΛΗΣ

Νηπιαγωγεία

1ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Ορθοδοξίας
2ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Θεοφίλου
3ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Παρνασσού & Αμβρακικού
4ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Αιγαίου Πελάγου & Κορίνθου
5ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Ζουμπουλίων & Κουκουναριάς
6ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ     Αμβρακικού 25
7ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    28η Οκτωβρίου κ΄Παπαναστασίου
8ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Θεοφράστου
9ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Μεγ. Κωνσταντίνου
10    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Λ    Θεοφράσου
1Ο     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ζ    Φιλικής Εταιρείας &Παπαφλέσα
2ο     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ζ     Κουτσονίκα & Σουλίου
3ο     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ζ    Ολυμπίας & Σολωμού
4ο     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ζ    Αλαμάνας & Μπουμπουλίνας
1ο     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Φ    Ασπροπύργου 6