Δημοτικό Κολυμβητηριο

Εγκαταστάσεις

οι εγγραφές για τα τμήματα κολύμβησης ξεκίνησαν!
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία από τις 08:00 – 21:00 στην οδό Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης ή τηλεφωνήστε στα 2102484453, 2102486821, 2102484942.